O firmie

 MAJER Dystrybucja Artykułów Ściernych
 • Rok założenia: 2000
 • Siedziba: Mszana Dolna, ul. Słomka 218 B
 • Autoryzowany przedstawiciel RHODIUS od 2009r.
 • Magazyn: ok. 150tys. sztuk typowych produktów RHODIUS
 • Realizacja zamówień nietypowych ok. 7dni

  Orientacja na klienta

  Istniejemy dzięki naszym klientom, dlatego wszystkie nasze działania są ukierunkowane na maksymalną korzyść naszych klientów. W praktyce oznacza to: porady ekspertów, wzorową obsługę oraz kierowanie się tradycyjnymi wartościami, takimi jak punktualność i terminowość.

  Odpowiedzialność osobista

  Wszyscy wspólnie przejmujemy odpowiedzialność za naszą pracę i jej rezultaty. Problemy pojmujemy jako wyzwania, starając się wykorzystać szanse, jakie z nich wynikają.

  Zaufanie i niezawodność

  Niezawodność i uczciwość są podstawą naszych relacji międzyludzkich i pełnej zaufania współpracy. Umożliwiają one stworzenie w firmie zdrowej atmosfery, w której praca jest źródłem samorealizacji i radości przekładającej się na wyniki naszej pracy.

  Komunikacja

  Stosujemy otwartą komunikację zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Charakteryzują ją zaufanie, uczciwość i rzetelność. Konstruktywna krytyka i kontrowersyjne dyskusje są dla nas siłą napędową, dzięki której rozwijamy się, walcząc o lepsze rozwiązania.

  Decyzje

  Technologie, rynki i zachowanie klientów ulegają dzisiaj błyskawicznym zmianom. Podążanie z duchem czasu wymaga nie tylko właściwych, ale też szybkich decyzji. Podejmujemy je na podstawie kompleksowych i kompetentnych informacji, a następnie konsekwentnie realizujemy zgodne z założonymi celami.

  Tolerowanie błędów

  Błądzić jest rzeczą ludzką, ale wykryty błąd może być podstawą całkowicie nowych perspektyw i twórczych rozwiązań. Dlatego błędy traktujemy konstruktywnie, wyciągając wnioski na przyszłość.

  Ciągłe doskonalenie

  Każda zmiana pociąga za sobą konieczność zrewidowania zabezpieczenia przyszłości. Dostrzegamy w zmianach nowe szanse i potencjały. Mając na celu prostą, elastyczną organizację, ciągle optymalizujemy nasze procesy i procedury.